กระทรวงฯยืนยันได้หรือเปล่าว่าจะไม่เกิดเหตุแบบ Deepwater Horizon กับ อ่าวไทย

21. กระทรวงพลังงานยืนยันได้ไหมว่าการเจาะหลุมน้ำมันในอ่าวไทยมีความปลอดภัยแน่นอน และ ไม่เกิดเหตุรั่วไหลเหมือนของบริษัท BP ในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา

ตามที่มีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว แสดงความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นการเจาะหลุมสำรวจเพื่อค้นหาปิโตรเลียมในอ่าวไทยของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม เช่นเดียวกับที่เกิดเหตุรั่วไหลของน้ำมันดิบจากแหล่ง Macondo ของบริษัท BP ในอ่าวเม็กซิโก และคัดค้านการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะการดำเนินงานใน 4 แปลง สำรวจในพื้นที่ใกล้เกาะสมุย เกาะพงัน และ เกาะเต่า เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อแหล่งสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้น

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานขอยืนยันว่า แหล่งน้ำมันในอ่าวไทยมีความแตกต่างกับแหล่งน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านสภาพภูมิศาสตร์ และลักษณะทางธรณีวิทยา

ด้วยแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยเป็นแหล่งขนาดเล็กและไม่ต่อเนื่อง มีความดันของแหล่งค่อนข้างต่ำ อยู่ที่ไม่เกิน 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และ จำเป็นต้องติดตั้งปั๊มช่วยในการผลิต

โดยปัจจุบันมีการผลิตน้ำมันดิบในอัตราวันละ 128,000 บาร์เรลจาก 11 แหล่ง โดยต้องใช้หลุมผลิตจำนวนทั้งสิ้น 476 หลุม เท่ากับมีอัตราการไหลเฉลี่ยเพียงหลุมละ 300 – 500 บาร์เรลต่อวัน และ ในขณะที่แหล่งน้ำมันดิบที่เกิดการรั่วไหลในอ่าวเม็กซิโกเป็นแหล่งขนาดใหญ่ มีความดันในแหล่งสูงถึง 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ สูงกว่าของไทยถึง 4.3 เท่า

นอกจากนี้ระดับความลึกของน้ำในอ่าวไทยมีเพียง 30-80 เมตร จึงสามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่ง (Blowout Preventer) บนแท่นเจาะ ซึ่งมีวาล์วนิรภัยที่จะปิดหลุมโดยอัตโนมัติทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์พลุ่งไหลของน้ำมันดิบ หรือหากมีเหตุทำให้อุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งไม่สามารถปิดเองโดยอัตโนมัติ ก็สามารถใช้คนปิดอุปกรณ์ได้ทันทีเพราะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบนแท่นเจาะตลอด 24 ชั่วโมง

ในขณะที่ระดับน้ำในอ่าวเม็กซิโกมีความลึกถึง 1,600 เมตร หรือลึกกว่าของไทยถึงเกือบ 30 เท่า โดยต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งที่พื้นทะเล และใช้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล ซึ่งเป็นสภาพที่ยากต่อการปฏิบัติงาน

จากสถิติของการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในโลกมีมากกว่า 1 ล้านหลุม มีสถิติการเกิดเหตุการณ์พลุ่งและรั่วไหลของปิโตรเลียม (Blow Out) เพียง 45 ครั้ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.0045 เท่านั้น

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 40 ปีของไทย ตั้งแต่มีการให้สัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศตามกฎหมายปิโตรเลียมมีการเจาะหลุมปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเลมากกว่า 6,000 หลุม (เป็นหลุมเจาะบนบก 995 หลุม) และ มีการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิตทั้งบนบกและอ่าวไทยรวม 54 แหล่ง เป็นแหล่งบนบก 25 แหล่ง) ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนแต่อย่างใด

การดำเนินงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในบ้านเรา รัฐได้กำหนดให้ผู้ประกอบการมีทั้งมาตรการป้องกัน บรรเทาและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ โดยมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องดำเนินการตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญ โดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการดำเนินการในทุกขั้นตอนได้มีการตรวจสอบ และ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ที่มา http://www.dmf.go.th//file/QA_EPThai.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *