เรียนต่อต่างประเทศสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์ครับ Geology (ธรณี) Geophysics (ธรณีฟิสิกส์) Drilling and Well Engineering (วิศวกรรมหลุมเจาะ) Reservoir Engineering (วิศวกรรมแหล่งผลิต)  

Read more

เรียนต่อต่างประเทศ – วิศวกรรมแหล่งผลิต

Reservoir Engineering   USA University of Texas at Austin Stanford University Texas A&M University University of Tulsa Colorado School of

Read more

เรียนต่อต่างประเทศ – วิศวกรรมหลุมเจาะ

Drilling and Well Engineering USA University of Texas at Austin Stanford University Texas A&M University University of Tulsa Colorado School

Read more

เรียนต่อต่างประเทศ – ธรณีฟิสิกส์

Geophysics USA Colorado School of Mines Rice University Stanford University Texas A&M University University of Colorado Boulder University of Houston

Read more

เรียนต่อต่างประเทศ – ธรณีวิทยา

Geology USA California Institute of Technology Colorado School of Mines Louisiana State University Pennsylvania State University Stanford University Texas A&M

Read more