Drilling School (DS10) เปิดรับสมัครแล้วครับ

ประกาศสถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม“Drilling School”รุ่นที่ 10               ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม “Drilling School” รุ่นที่

Read more