เทคโนโลยีหลุมเจาะ วิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่

แผนกเทคโนโลยีหลุมเจาะ แปลเป็นภาษาอังกฤษน่าจะประมาณ Well drilling technology ผมพยายามหาหลักสูตรวิชาที่สอน ก็ไม่เจอ แต่ด้วยตัวชื่อแผนกแล้ว ผมคิดว่าน่าจะสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมการขุดเจาะนะครับ ถ้าศิษย์เก่าที่จบแผนกนี้จะส่งรายละเอียดวิชาเรียนมาให้ ก็จะดีมาก และ ขอบคุณมาก เพราะจะได้นำมาเผยแพร่ต่อไป     ฉบับเต็มตามลิงค์นี้เลยครับ มีรายละเอียดว่าปีที่ผ่านมารับอะไรยังไง http://www.htc.ac.th/htc_news/new_ent/ent58/dip/detail2558_dip.pdf มีคลิปแนะนำแผนกด้วยครับ

Read more

รวมลิงค์ และ หลักสูตรอื่นๆที่สามารถเป็นวิศวกรรมขุดเจาะได้

เท่าที่ผมค้นคว้าหามาได้ก็มี 8 หลักสูตรจาก 4 สถาบันนะครับที่มีสอนวิชาการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียม แบ่งเป็น non-degree (certificate) 1 หลักสูตร ปวส. 1 หลักสูตร ป.ตรี 2 หลักสูตร และ ป.โท 4 หลักสูตร

Read more

Drilling School – TPTI

หลักสูตรนี้ไม่ใช่หลักสูตรปริญญาครับ ได้แค่ certificate แต่เป็นที่ยอมรับกันในวงการขุดเจาะ ถึงเรียนแค่ 6 เดือน ก็เรียนมาโดยตรงจริงๆ เข้าค่ายกินนอนเป็นรร.ประจำเลย เรียนฟรี แถมมีเงินเดือนค่าขนมเล็กๆน้อยๆด้วย ข้างล่างนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เปิดรับสมัครไปรุ่นล่าสุด DS#9 รุ่นต่อไปคงปีหน้า ต้องคอยตามกันเอาว่าจะเปิดเมื่อไร —– ตัวอย่าง — ประกาศสถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม เรื่อง 

Read more

วิศวกรรมนอกชายฝั่ง มจธ. (Offshore Engineering KMUTT)

วันนี้มารู้จักอีกคณะครับที่มีสอนวิชาการขุดเจาะ วิศวกรรมนอกชายฝั่ง หรือ Offshore Engineering KMUTT ครับ เป็นหลักสูตรซึ่งเน้นสำหรับผู้ที่สนใจงานออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างนอกฝั่ง ท่อขุดเจาะและท่อลำเลียงน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีการขุดเจาะ และการบริหารจัดการโครงสร้างนอกชายฝั่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์โยธา ( สาขาวิศวกรรมโยธา , ไฟฟ้า , เครื่องกล ,

Read more

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ก็มีสอนเกี่ยวกับการขุดเจาะหลุมครับ เรามาดูกันว่าหลักสูตรเป็นอย่างไร   เป็นหลักสูตรปริญญาโท 1 ใน สามหลักสูตรที่เปิดสอนครับ ดูลงไปให้ลึกอีกนิดว่าหลักสูตร Petroleum Tech เรียนอะไรกันบ้าง     เรียนเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอยู่ 1 วิชา 3 หน่วยกิต ตามไปดูต่อว่า

Read more

Master’s Degree in Geo-Resources and Petroleum Engineering จุฬา

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรป.โทนะครับ ของจุฬาฯ มาดูรายวิชาที่เรียนกัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม 2186509*         เทคโนโลยีกระบวนการและการใช้ประโยชน์แหล่งทรัพยากร 2186510*         การจัดการวัสดุ 2186512*         กระบวนการคัดแยกทางเคมี 2186522*         การจำแนกคุณลักษณะวัสดุ 2186524*         วิศวกรรมทรัพยากรธรณีขั้นพื้นฐาน 2186531*         ธรณีสถิติชั้นสูง 2186532*         กลศาสตร์ธรณี 2186533*

Read more

Geotechnical and Earth Resources Engineering – AIT

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรป.โทครับ อยู่ในส่วน School of Engineering and Technology ของ AIT (Asian Institute of Technology) ในส่วนย่อย Field of Study: Geotechnical and Earth Resources Engineering  

Read more

Engineering Program in Geotechnology ม.สุรนารี

อีกที่หนึ่งที่สอนเรื่องวิศวกรรมการขุดเจาะก็คือที่ ม.สุรนารี ครับ ที่นี่ ปีหนึ่งเรียน 3 เทอม     วิชาวิศวกรรมการเจาะ เรียนในปีที่ 3 เทอมที่ 1 ครับ จะสังเกตุเห็นว่า Geotechnology จะค่อนข้างกว่างกว่า วิศวกรรมปิโตรเลียม เพราะจะครอบคลุมไปถึงการทำเหมือง

Read more

วิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาฯ

เริ่มกันที่พี่อ้ายของเรา เจ้าเก่าดั้งเดิม … วิศวกรรมปิโตรเลียม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร 4 ปี ปีแรกเรียนรวมเหมือนกันทุกคณะ มาแยกปีที่ 2 หลักสูตรข้างล่างนี้เริ่มที่เทอม 3 (คือเทอมแรกของปี 2)     วิชาการด้านการขุดเจาะ เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมปิโตรเลียมครับ วิศวกรรมปิโตรเลียมประกอบไปด้วย 4

Read more