Wireline tool calibration EP1 การปรับเทียบค่าเครื่องมือหยั่งธรณี 1

FacebookFacebookXTwitterLINELineWireline tool calibration EP1 การปรับเทียบค่าเครื่องมือหยั่งธรณี 1 – การวัดด้วยเครื่องมือวัดทุกประเภท จำเป็นต้องมีการปรับเทียบค่าให้ถูกต้องกับค่ามาตราฐานเสมอ ตัวอย่างง่ายๆที่เห็นกันในชีวิตประจำวันก็ คือ ตาชั่ง … Continue reading Wireline tool calibration EP1 การปรับเทียบค่าเครื่องมือหยั่งธรณี 1