Retail oil price difference ทำไมราคาหน้าปั๊มแพงจุง

Retail oil price difference ทำไมราคาหน้าปั๊มแพงจุง – เป็นอะไรก็ไม่รู้นะ ใครมีอะไรเรื่องราคาน้ำมัน มักต้องมาถามผม (ไม่ว่าจะถามเอาจริงเอาจัง หรือ ถามแนวแหย่ๆ[…]

อ่านต่อ ...

PTTEP ADP program career duty compensation expectation

PTTEP ADP program career duty compensation expectation – มีคำถามทางอีเมล์มาครับ ตอบแล้วก็ยาว และ เห็นว่ามีประโยชน์ในวงกว้าง[…]

อ่านต่อ ...

Exploration Appraisal Development wells ขุดต่างกันอย่างไร

Exploration Appraisal Development wells ขุดต่างกันอย่างไร – อย่างที่เราทราบๆว่าหลุมเจาะปิโตรเลียมนั้น เราแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ตามวัตถุประสงค์ คือ สำรวจ[…]

อ่านต่อ ...