STOIIP Stock Tank Oil Initially In Place คืออะไร

STOIIP Stock Tank Oil Initially In Place คืออะไร – หลังไมค์ถามมาว่า ค่า Bo[…]

อ่านต่อ ...

Wireline Tool Calibration EP5 – Formation tester gauge

Wireline Tool Calibration EP5 – Formation tester gauge – น่าจะตอนสุดท้ายแล้วครับ เพราะคิดไม่ออกแล้วว่ามีเครื่องมืออะไรต้องปรับเทียบอีก formation[…]

อ่านต่อ ...

Wireline tool calibration EP4 Gamma Ray, Litho-Density, Neutron

Wireline tool calibration EP4 Gamma Ray, Litho-Density, Neutron – วันนี้จะมาคุยกันต่อในหมวดเครื่องมือหยั่งธรณีที่ใช้สารกัมตภาพรังสี ซึ่งก็มี 3[…]

อ่านต่อ ...

Wireline Tool Calibration EP3 การปรับเทียบค่า resistivity tool

Wireline Tool Calibration EP3 การปรับเทียบค่า resistivity tool – ถึงคิวพระเอกของเราอีกคนล่ะครับ เครื่องมือหลักของเราในการวัด ความต้านทานจำเพาะของชั้นหิน https://wiki.seg.org/wiki/Resistivity_log[…]

อ่านต่อ ...