wireline logging charge อยากหยั่งธรณีต้องจ่ายอะไรบ้าง

wireline logging charge อยากหยั่งธรณีต้องจ่ายอะไรบ้าง – ครั้งก่อนคุยเรื่องค่าเช่าแท่นเจาะ วันนี้จะมาเล่าว่าถ้าจะหยั่งธรณีด้วยสายเคเบิ้ล หรือ ที่เรียกว่า wireline logging สัก[…]

อ่านต่อ ...

Detonation การจุดระเบิด เราทำกันอย่างไร มีกี่แบบ

Detonation การจุดระเบิด เราทำกันอย่างไร มีกี่แบบ – ได้ฤกษ์เสียที ผลัดมาตั้งแต่ต้นปีตอนเกิดเรื่องใหม่ๆ … ผมจะคุยจากประสบการณ์อิงๆหลักการมากกว่าจะไปวิเคราะห์ว่า ใครผิดใครถูก หรือ จริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นในอ่าวไทยเมื่อต้นปีนี้[…]

อ่านต่อ ...

STOIIP Stock Tank Oil Initially In Place คืออะไร

STOIIP Stock Tank Oil Initially In Place คืออะไร – หลังไมค์ถามมาว่า ค่า Bo[…]

อ่านต่อ ...