Well insurance ครอบคลุมอะไรบ้าง อะไรจ่าย อะไรไม่จ่าย

Well insurance ครอบคลุมอะไรบ้าง อะไรจ่าย อะไรไม่จ่าย – ผมได้เอกสารมาชุดหนึ่งเกี่ยวกับการทำประกันหลุมเจาะปิโตรเลียม คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับพวกเราครับ หลุมเจาะปิโตรเลียมก็ถือเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่ง เหมือน บ้าน หรือ[…]

อ่านต่อ ...

Naga 7 punched through Salam 3 Offshore Sarawak

Naga 7 punched through Salam 3 Offshore Sarawak – เมื่อเช้าเห็นข่าวสั้นๆในวงการเรา ไม่ได้เขียนถึงมานานแล้ว ก็อยากจะเขียนถึงสักหน่อย[…]

อ่านต่อ ...

Alexander L Kielland เสียชีวิต 123 รอดชีวิต 89 ทะเลเหนือ

Alexander L Kielland  – ตอนเขียนเรื่อง 30 ปี Seacrest บังเอิญไปผ่านตาเหตุการณ์หนึ่ง ที่เป็นหายนะครั้งใหญ่(อีกครั้ง)ของวงการปิโตรเลียมนอกชายฝั่งเป็นเหตุการแท่นเจาะฯ semisubmersible (ขอย่อๆว่า[…]

อ่านต่อ ...

30 ปี Seacrest ที่สุดหายนะขุดเจาะอ่าวไทย (คำบอกเล่า และ การศึกษาเพิ่มเติม)

30 ปี Seacrest ที่สุดหายนะขุดเจาะอ่าวไทย (คำบอกเล่า และ การศึกษาเพิ่มเติม) – ปีนี้ และ วันนี้ 3[…]

อ่านต่อ ...