Thailand Petroleum Law History

Thailand Petroleum Law History กฎหมายปิโตรเลียม เรามาถึงวันนี้ได้อย่างไร

Thailand Petroleum Law History กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเรามาถึงวันนี้ได้อย่างไร 17. ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม Thailand Petroleum Law History กฎหมายปิโตรเลียม[…]

อ่านต่อ ...
Decommissioning

Decommissioning การรื้อถอนสิ่งติดตั้งกิจการสำรวจและผลิตปิโตรฯ

Decommissioning หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 16. รัฐได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างไรบ้าง Decommissioning ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้กำหนดให้ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมต้องรับผิดชอบในการดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยในการจะจัดทำแนวทางปฏิบัติในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำหรับประเทศไทย (Thailand[…]

อ่านต่อ ...

Public Hearing รับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทำอะไรกันบ้าง

Public Hearing รับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทำอะไรกันบ้าง – มีคำถามมากมายในเรื่องนี้ ก่อนจะไปฟังคำตอบตามตำราของกรมเชื้อเพลิงฯ บังเอิ๊ญบังเอิญ ผมได้มีโอกาสร่วมในทีมที่จะลงไปรับฟังความคิดเห็นของชุมชนผู้มีส่วนได้เสียของโครงการหนึ่ง ในทีมที่ลงไปรับฟังความคิดเห็นเนี้ย จะมีทุกๆด้านของการทำงานนั้นๆ เช่น[…]

อ่านต่อ ...

Petroleum concession period สัมปทานปิโตรเลียมมีอายุกี่ปี

Petroleum concession period สัมปทานปิโตรเลียมมีอายุกี่ปี – หลากหลายมากครับ ที่มีใช้กันในโลก ในที่นี้จะเอาบทความของกรมเชื้อเพลิงที่เคยตอบเอาไว้มาให้ศึกษากัน 14. สัมปทานปิโตรเลียมมีอายุกี่ปี Petroleum concession[…]

อ่านต่อ ...
Petroleum Concession Application

Petroleum Concession Application การให้สัมปทานปิโตรเลียม ขั้นตอน วิธีการ

Petroleum Concession Application การให้สัมปทานปิโตรเลียมมีขั้นตอน และ วิธีการอย่างไร 13. การให้สัมปทานปิโตรเลียม Petroleum Concession Application …[…]

อ่านต่อ ...