รับงานแปลเอกสาร อังกฤษ – ไทย – อังกฤษ

ราคา ความเร่งด่วน คุยกันได้ กันเอง ขึ้นกับความยากง่าย จำนวน และ ความเร่งด่วน ขอดูต้นฉบับเพื่อประเมินราคาก่อนนะครับ

ผมแปลเองนี่แหละ รับทุกแนว ถ้าเป็นแนว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิศวกรรม จะชำนาญเป็นพิเศษ งานแปลบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ก็รับนะครับ สรุป รับหมดครับ ส่งต้นฉบับมาประเมินค่าใช้จ่ายได้ที่ nongferndaddy@hotmail.com