Wireline Logging ตอน Resistivity tool EP2

ทบทวนของเก่านิดนึงก่อน เพราะต้องเรื่องราวต่อเนื่องกัน เราวัดความต้านทานจำเพาะของชั้นหินด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าออกจากเครื่องมือที่หย่อยอยู่ในหลุม ผ่านน้ำโคลน ผ่านขี้โคลนที่เกาะผนังหลุม เข้าไปในชั้นหิน เราจะใช้วิธีนี้ได้ก็ต่อเมื่อ น้ำโคลนนั้นนำไฟฟ้า จริงไหมครับ (อ่านต่อ Wireline Logging ตอน Resistivity Tool EP1) ถ้าเราใช้น้ำโคลนที่ไม่นำไฟฟ้าล่ะ อย่างเช่น OBM (Oil Base

Read more

Wireline Logging ตอน Resistivity Tool EP1

มาถึงตอนนี้ เรารู้ที่จะแยกชนิดชั้นหินแล้วว่า ตรงไหนเป็นหินดินดาน ไม่มีรูพรุน ตรงไหนเป็นหินทราย มีรูพรุน แถมยังวัดปริมาณรูพรุนออกมาได้ด้วยว่ามีกี่ % ของชั้นหินทั้งหมด คำถามเดียวที่ยังเหลือคือ จะรู้ได้ไงว่าในรูพรุนนั้น เป็นน้ำ หรือ น้ำมัน โดยธรรมชาติแล้วในรูพรุนของชั้นหิน ถ้าไม่มีน้ำ ก็น้ำมัน ไม่งั้นก็ก๊าซ และ น้ำนั่นโดยมากก็ไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์มีแร่ธาตุอะไรต่อมิอะไรเต็มไปหมด

Read more