แท่นขุดเจาะ แบบ Jack up vs. แบบ Tender barge เลือกแบบไหนมาใช้งานดี

MODU (Mobile Offshore Drilling Unit) คือ แท่นขุดเจาะ แบบเคลื่อนที่ไปมาได้ (ไม่ว่าจะโดนลากไป หรือ มีเครื่องยนต์ไปได้ด้วยตัวเอง) ที่เราใช้นอกชายฝั่ง ในอ่าวไทยเรานี้มี แท่นขุดเจาะประเภทนี้ลอยไปลอยมาอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แท่นขุดเจาะ แบบ jack

Read more