Wireline Logging ตอน Gamma Ray

ตอนแจ้งเกิดกับพี่ใหญ่ SLB เครื่องมือวัดชิ้นแรกที่เบสิกที่สุดที่เรียนกันคือ SP (Spontaneous Potential log) อย่างที่แนะนำไปแล้ว เบสิกมาก เพราะมีแค่แท่งโลหะ (electrode) แค่แท่งเดียวติดอยู่ปลายสายเคเบิ้ล เครื่องมือชิ้นต่อมา ซับซ้อนขึ้นอีกนิด เราเรียนเครื่องมือวัดค่ากัมตภาพรังสีธรรมชาติของชั้นหิน ชื่อมันคือ Gammy Ray คือ รังสีแกมม่า นั่นแหละครับ

Read more