รับสมัคร Health and Safety Specialist – Bakerhughes

Baker รับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยครับ ลองอ่านๆคุณสมบัติดู ถ้าตรงถ้าใช่ถ้าชอบก็สมัครเลยครับ บ.ใหญ่ ดี เชื่อถือได้ … พี่นก —————————————————- Job Description:  Health and Safety Specialist (Job Number: 1712359) Role Summary: 

Read more