Petroleum and Gas Engineering – University of Portsmouth (UK)

แหม … น้องคนนี้ออกตัวว่าไม่เคยเขียนเล่าอะไร แต่ดูทรงแล้ว เป็นเหมือนกันนะครับ แบ่งเป็นตอน เรียงเรื่องราวเป็นระเบียบ ไม่ย้อนไปย้อนมา แปลว่ามีระบบระเบียบความคิดที่ดีระดับหนึ่งเลย ถ้าฝึกหัดหน่อยนี่ ผมว่าน่าจะเขียนได้ดี และ เล่าได้สนุกทีเดียว ไปตามดูกันว่าชีวิตการเรียน การอยู่ การกิน ทางใต้ (Portsmouth) ต่างกับชีวิตทางเหนือ (Aberdeen)

Read more

Master degree in Oil & Gas engineering @ University of Aberdeen ตอนที่ 2

มารู้ฟังประสบการณ์ดีๆสนุกๆ(แถมความรู้ด้วย) ตอนที่ 2 กันครับ กับชีวิตการไปเรียนที่อเบอร์ดีน ที่ๆถูกขนานนามว่า เมืองหลวงของวงการฯขุดน้ำมันของโลก ข้างล่างนี้เป็นลิงค์ไปตอนที่ 1 นะครับ Master degree in Oil & Gas engineering @ University of

Read more

Master degree in Oil & Gas engineering @ University of Aberdeen ตอนที่ 1

ตามนี้เลยครับ น้องคนนี้ใจดีเขียนมาเล่าให้ฟัง (ลิงค์ –>) … Oil and Gas Engineering, MSc ………………………………………….. เรียนที่นี่ระยะเวลา 1 ปี แบ่งเป็นสามเทอมครับ สองเทอมแรกจะนั่งเรียนในห้องแล้วสอบปลายภาค เทอมที่สามจะเป็นทำไฟนอลโปรเจค เทอมแรกของผมจะมีวิชา reservoir engineering, petroleum

Read more

Decom คืออะไร – มารู้จัก Offshore decommissioning Masters degree กัน

เรามารู้จัก กันก่อนว่า decommissioning คืออะไร Commissioning เป็นศัพท์แสงทางวิศวกรรม แปลง่ายๆว่า ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ แล้วทำให้ใช้งานได้ โดยมากใช้กับ โรงงาน เครื่องจักร โครงการทางวิศวกรรมใหญ่ๆ เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้า โรงงานงานปิโตรเคมีฯ แท่นผลิตน้ำมันกลางทะเล

Read more

เทคโนโลยีหลุมเจาะ วิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่

แผนกเทคโนโลยีหลุมเจาะ แปลเป็นภาษาอังกฤษน่าจะประมาณ Well drilling technology ผมพยายามหาหลักสูตรวิชาที่สอน ก็ไม่เจอ แต่ด้วยตัวชื่อแผนกแล้ว ผมคิดว่าน่าจะสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมการขุดเจาะนะครับ ถ้าศิษย์เก่าที่จบแผนกนี้จะส่งรายละเอียดวิชาเรียนมาให้ ก็จะดีมาก และ ขอบคุณมาก เพราะจะได้นำมาเผยแพร่ต่อไป     ฉบับเต็มตามลิงค์นี้เลยครับ มีรายละเอียดว่าปีที่ผ่านมารับอะไรยังไง http://www.htc.ac.th/htc_news/new_ent/ent58/dip/detail2558_dip.pdf มีคลิปแนะนำแผนกด้วยครับ

Read more

รวมลิงค์ และ หลักสูตรอื่นๆที่สามารถเป็นวิศวกรรมขุดเจาะได้

เท่าที่ผมค้นคว้าหามาได้ก็มี 8 หลักสูตรจาก 4 สถาบันนะครับที่มีสอนวิชาการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียม แบ่งเป็น non-degree (certificate) 1 หลักสูตร ปวส. 1 หลักสูตร ป.ตรี 2 หลักสูตร และ ป.โท 4 หลักสูตร

Read more

Drilling School – TPTI

หลักสูตรนี้ไม่ใช่หลักสูตรปริญญาครับ ได้แค่ certificate แต่เป็นที่ยอมรับกันในวงการขุดเจาะ ถึงเรียนแค่ 6 เดือน ก็เรียนมาโดยตรงจริงๆ เข้าค่ายกินนอนเป็นรร.ประจำเลย เรียนฟรี แถมมีเงินเดือนค่าขนมเล็กๆน้อยๆด้วย ข้างล่างนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เปิดรับสมัครไปรุ่นล่าสุด DS#9 รุ่นต่อไปคงปีหน้า ต้องคอยตามกันเอาว่าจะเปิดเมื่อไร —– ตัวอย่าง — ประกาศสถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม เรื่อง 

Read more

วิศวกรรมนอกชายฝั่ง มจธ. (Offshore Engineering KMUTT)

วันนี้มารู้จักอีกคณะครับที่มีสอนวิชาการขุดเจาะ วิศวกรรมนอกชายฝั่ง หรือ Offshore Engineering KMUTT ครับ เป็นหลักสูตรซึ่งเน้นสำหรับผู้ที่สนใจงานออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างนอกฝั่ง ท่อขุดเจาะและท่อลำเลียงน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีการขุดเจาะ และการบริหารจัดการโครงสร้างนอกชายฝั่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์โยธา ( สาขาวิศวกรรมโยธา , ไฟฟ้า , เครื่องกล ,

Read more

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ก็มีสอนเกี่ยวกับการขุดเจาะหลุมครับ เรามาดูกันว่าหลักสูตรเป็นอย่างไร   เป็นหลักสูตรปริญญาโท 1 ใน สามหลักสูตรที่เปิดสอนครับ ดูลงไปให้ลึกอีกนิดว่าหลักสูตร Petroleum Tech เรียนอะไรกันบ้าง     เรียนเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอยู่ 1 วิชา 3 หน่วยกิต ตามไปดูต่อว่า

Read more

Master’s Degree in Geo-Resources and Petroleum Engineering จุฬา

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรป.โทนะครับ ของจุฬาฯ มาดูรายวิชาที่เรียนกัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม 2186509*         เทคโนโลยีกระบวนการและการใช้ประโยชน์แหล่งทรัพยากร 2186510*         การจัดการวัสดุ 2186512*         กระบวนการคัดแยกทางเคมี 2186522*         การจำแนกคุณลักษณะวัสดุ 2186524*         วิศวกรรมทรัพยากรธรณีขั้นพื้นฐาน 2186531*         ธรณีสถิติชั้นสูง 2186532*         กลศาสตร์ธรณี 2186533*

Read more