ขุดกันต่อๆ … (ข่าว)

ไม่มีไรมากครับ ก็ขุดกันต่อ ผลิตกันต่อไป ที่หยุดไปก็ถือว่าให้พวกเราได้พักผ่อน 🙂 ส่วนหุ้นที่ราคาตก(เพราะเรื่องนี้) เดี๋ยวก็ขึ้น ก็บอกแล้ว เรื่องการเมืองก็แก้กันต้วยการเมือง หยุดผลิตไป 23 วันก็นะ คูณเลขกันเอาว่าอะไรหายไปทั้งหมดเท่าไร

น้ำมันดิบเฉลี่ยลดลงประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลดลงประมาณ 130 ตันต่อวัน

และก๊าซธรรมชาติลดลงประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ที่มา … หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-4750/2017 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

————————————————————–

พลังงาน ส่งหนังสือแจ้ง 7 บริษัทกลับมาดำเนินการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ส.ป.ก.ได้ตามเดิม

หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
27 มิถุนายน 2560

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) — จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 14:11:23 น.

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง 7 บริษัทผู้รับสัมปทานที่มีสัญญาแล้วสามารถกลับมาผลิตปิโตรเลียมในที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ต่อไปได้ตามเดิม หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ในการทำประโยชน์ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

“ม.44 ที่ออกมาเพื่อให้แหล่งสัมปทานที่มีสัญญาแล้วสามารถกลับมาเดินผลิตต่อได้เช่นเดิม ซึ่งทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง 7 บริษัทแล้ว”รมว.พลังงาน กล่าว

สำหรับกรณีแนวคิดค่าสำรองไฟฟ้าสำหรับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีสิทธิแสดงความคิดเห็น แต่อำนาจในการตัดสินใจของที่กระทรวงพลังงาน

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq03/2669984

————————————————————–

การเริ่มกลับมาผลิตปิโตรเลียม ในพื้นที่ ส.ป.ก. ของโครงการเอส 1

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-5074/2017

27 มิถุนายน 2560

เรื่อง การเริ่มกลับมาผลิตปิโตรเลียม ในพื้นที่ ส.ป.ก. ของโครงการเอส
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-4750/2017 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรรมและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อดำเนินกิจการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปพลางก่อนหรือจนกว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเพื่อผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ การหยุดการผลิตปิโตรเลียมชั่วคราวเป็นเวลา 23 วัน (ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 มิถุนายน 2560) ส่งผลให้ปริมาณการขายน้ำมันดิบเฉลี่ยลดลงประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลดลงประมาณ 130 ตันต่อวัน และก๊าซธรรมชาติลดลงประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.4 ของปริมาณการขายคาดการณ์เฉลี่ยทั้งปี 2560 ของบริษัทที่ประมาณ 300,000 – 310,000 บาร์เรลต่อวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมพร ว่องวุฒิพรชัย

(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร.0-2537-5919, 0-2537-5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446

One thought on “ขุดกันต่อๆ … (ข่าว)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *