Painter

ตำแหน่งงานนี้ไม่มีอะไรมากครับ คืนช่างที่ทาสี แท่นมันก็ทำด้วยเหล็ก มันก็ต้องมีผุพัง หรือ แก้ไขต่อเติม นู้นนี่นั่นของมัน งานสีเป็นงานที่มีตลอดเวลา ต้องทำงานในที่สูง ต้องห้อยโหน บางทีต้องต่อนั่งร้านเอง แต่โดยมากมี roustabout มาช่วย

สัญญาจ้าง – ส่วนใหญ่เป็นเป็นคนของบ.ที่รับเหมาส่งคนให้บ.แท่น เช่นบ.เอเย่นต์ต่างๆ

เวลาทำงาน – 0600-1800 ผลัดล่ะ 28/28 หรือ 21/21 แล้วแต่บ.

รายได้ – ถ้า offshore ก็น่าจะสัก 15000 – 20000 แต่ถ้าแท่นบกก็ 10000+ นิดหน่อย รวมทุกอย่างแล้วนะครับ สวัสดิการต่างหาก ก็ว่ากันไป บ.ใครบ.มัน

วุฒิการศึกษา – ส่วนมากเป็นระดับปวส.ทั่วๆ หรือ อาจจะไม่ดูวุฒิเลยก็ได้ ทาสีเป็นก็โอเค

ความก้าวหน้า – โดยตัวงานแล้วไม่มีตำแหน่งที่สูงขึ้นไป คือจบแค่ตรงนี้แต่ในทางปฏิบัติ พออยู่หน้างาน ก็มีโอกาสรู้จักงานโน้นงานนี้ โดยมากไปเป็น roustabout ถ้าไม่มีทักษะช่างอะไรเลย หรือ งานอื่นๆบนแท่นแล้วแต่พื้นฐานทางช่างของคนๆนั้นว่าจะไปทำด้านไหน เช่น มีพิ้นฐานทางช่างยนต์ เครื่องกล ก็อาจจะไปเป็นผู้ช่วย mechanic เป็น motor man เป็นต้น โอกาสของแต่ล่ะแท่นก็ไม่เหมือนกัน

ถ้าใจรักงานบนแท่น งาน painter นี้ สามารถหา connection หา network ต่อไปได้เรื่อยๆ go extra miles ครับ (อ่าน go extra miles)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *