รวมตำแหน่งงานบนแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม (Rig)

รวม link ไว้ตามนี้เลยครับ เรียงตามลำดับตัวอักษรไว้ให้เลย

Assistant Driller (AD)

Barge engineer

Cementing engineer
Company man
Consultant
Crane operator

Derrickman
Direction Driller (DD)
Driller
Drilling Engineer

Electrician

Galley hands

H2S Technician

LWD engineer

Mechanic
Medic
Motorman
Mud engineer
Mud logger
MWD engineer

Offshore Installation Manager (OIM)

Painter
Pumpman

Radio operator
Rig / Drilling Superintendent
Roughsneck (Floorman)
Roustabout

Sack hand
Safety officer
Shaker hand
Store man

Tool Pusher
Tour Pusher

Welder
Well site or Petroleum field geologist

Misc (อื่นๆ)

นอกจากนี้ยังมี ประสบการณ์การสอบข้อเขียนสัมภาษณ์ และ การเตรียมสอบสัมษณ์ การเขียน CV resume เอาไว้ให้เตรียมตัวกันด้วยนะครับ

โชคดี ได้งานกันทุกคนนะครับ

ปล. Link ผิด เสีย หรือ ข้อมูลผิดพลาด รบกวนแจ้งที่ nongferndaddy@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าครับ