ไม่จบสายวิศวกร สายช่าง ทำงานแท่นขุดเจาะฯได้ไหม

เมื่อมีคนทำงานบนแท่นขุดเจาะฯ  คนเราก็ต้องติดต่อสื่อสาร ต้องกิน ต้องนอน ถ่าย อาบน้ำ ต้องป่วย และ อื่นๆอีกมากมายที่เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้น บนแท่นขุดเจาะก็ไม่ต่างไปจากชุมชนหนึ่งที่ต้องมีงานเหล่านี้ที่ไม่ใช่สายช่าง

(คลิ๊กที่ชื่อเลยครับ)

Medic

Galley hands

Radio officer

Painter

Material man หรือ Store man

แล้วถามว่างานจะก้าวหน้าไหม ก็ต้องตอบแบบโลกไม่สวยคือไม่ค่อยก้าวหน้าครับ เพราะงานเหล่านี้เป็นงานสนับสนุน ผมยกตัวอย่างง่ายๆชัดๆว่า ในงานอุตสากรรมโรงแรมท่องเที่ยว ก็ย่อมต้องมีวิศวกร นักบัญชี นักกฏหมาย ฯลฯ มากมายที่ทำให้โรงแรมๆหนึ่งดำเนินการอยู่ได้ งาน วิศวกร นักบัญชี นักกฏหมาย ฯลฯ เหล่านี้เป็นวิชาชีพสำคัญ แต่ไปอยู่ในฝ่ายสนับสนุน ก็ไม่เติบโต แต่ถ้าอยากจะเติบโต วิศวกรก็ต้องไปอยู่ในบ.วิศวกร นักกฏหมายก็ต้องไปอยู่ในสำนักงานกฏหมาย นักบัญชีก็ต้องไปอยู่ในบริษัทผู้ตรวจสอบ หรือ อะไรไปที่วิชาชีพนั้นๆเป็นแกน

ช่างทาสี (painter) Medic Galley hands พนักงานวิทยุ Store man ฯลฯ เหล่านี้ก็เช่นกัน อบู่บนแท่นเจาะฯ หน้าที่แท่นเจาะก็คือเจาะ โดยใช้ช่าง และ วิศวกร เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก งาน non technical เหล่านี้ไม่ใช่ไม่สำคัญ สำคัญทีเดียว แต่ไม่ใช่งานสายหนักของแท่นฯขุดเจาะ ไม่ได้ต้องการคนที่เก่งหรือสามารถมากในงานนั้นๆ แค่พอทำงานสนับสนุนงานหลักให้ไปได้ก็พอ

จะซื้ออะไรที่ Lazada หรือ จองที่พักกับ Agoda ผ่านตรงนี้นะครับ
ช่วยค่ายาค่าขนมน้องเฟิร์นกับน้องภัทร ขอบคุณครับ 🙂

[widgets_on_pages id=”Agoda”]
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *