สัมภาษณ์ฝึกงาน Maintenance and Inspection (EMI)

สัมภาษณ์ฝึกงานที่ ปตทสผ แผนก Maintenance and Inspection (EMI)

ตอนแรกให้แนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาการ ให้อธิบายเป็นภาษาไทยครับ

1.ให้อธิบาย TS diagram และก็ถาม แต่ละ state คืออะไร ให้อธิบาย T เท่าไร P เท่าไร ให้ขึ้นกระดาน
2.ถามว่า LMTD คืออะไร
3.Hoop Stress คืออะไร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *