ครม.ต่ออายุ’ปตท.สผ.’10ปี ผลิตปิโตรฯแหล่ง’นครปฐม-สุพรรณ’

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า — พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 00:00:26 น.

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 มีมติเห็นชอบต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมของ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ 2/2528/27 แปลงสำรวจบนบกเลข PTTEP 1) ออกไป 10 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2560 – 4 ก.พ. 2570 เพื่อเป็นการ สร้างเสริม และรักษาความมั่นคงในการจัดหาพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สำหรับแปลงสำรวจบนบกเลข PTTEP 1 อยู่บริเวณจ.นครปฐมและสุพรรณบุรี แบ่งเป็น พื้นที่ผลิตกำแพงแสน อู่ทอง และสังฆจาย จากปัจจุบันสัมปทานของบริษัท ปตท.สผ.มีช่วงเวลาการผลิต 20 ปี ตั้งแต่ 5 ก.พ. 2540 – 4 ก.พ.2560 รวมเป็นพื้นที่ 9.04 ตารางกิโลเมตร

นอกจากนี้การต่ออายุสัมปทานจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐในรูปของค่าภาคหลวงและค่าภาษีเงินได้ปิโตรเลียมประมาณ 1.40-3.53 ล้านดอลลาร์ และ 8.08-15.52 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ

ขณะเดียวกันยังมีผลประโยชน์พิเศษ ซึ่งผู้รับสัมปทานเสนอเพิ่มเติมให้แก่รัฐ คือ โบนัสการลงนาม ค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิต เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย การฝึกอบรมเพื่อเตรียมการสำหรับการรับช่วงต่อความเป็นผู้ดำเนินงาน และการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่จะส่งมอบให้รัฐรวม 0.69-1.22 ล้านดอลลาร์

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การต่ออายุสัมปทานให้ ปตท.สผ.ครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการจ้างงานในประเทศ ทั้งงานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การขนส่งน้ำมันดิบไปยังผู้ซื้อ หรือ การขนส่งน้ำจากขบวนการผลิตไปยังแหล่งจัดการน้ำทิ้ง เป็นต้น

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/nnd/2579733

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *