บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป ไทยแลนด์ รับ 3 ตำแหน่งงาน

บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป ไทยแลนด์

กำลังขยายการลงทุนทั้งในส่วนงานออฟชอร์และงานออนชอร์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องการกำลังคนที่มีประสบการณ์ด้านงานออยล์แอนด์แก๊สที่จะเข้ามาร่วมทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน บริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เพิ่มในตำแหน่ง ดังนี้

1. Project Supv.

คุณสมบัติ – มีประสบการณ์ในการวางแผนงานและควบคุมงานทั้งออนชอร์และออฟชอร์ – สามารถ Estimate และ Drawingได้ – มีเซอร์สำหรับงานออฟชอร์ BOSIET , Medical และอื่นๆ – สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี – มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อสภาพความกดดัน ได้สูง – มีความเป็นผู้นำ สามารถครองใจลูกน้องได้

2. Foreman

คุณสมบัติ – มีประสบการณ์ในการวางแผนงานและควบคุมงานทั้ง ออนชอร์และออฟชอร์ – สามารถอ่านแบบได้ดี Drawing – มีประสบการณ์ทั้งงาน Pipe และ Structure – มีความเป็นผู้นำ สามารถครองใจลูกน้องได้ – มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนต่อสภาพความกดดันได้สูง – มีเซอร์สำหรับงานออฟชอร์ BOSIET , Medical และอื่นๆ

3. Sale Supervisor

คุณสมบัติ – มีประสบการณ์ด้านหัวหน้าฝ่ายขายอย่างน้อย 2 ปี – มีความรู้ด้านงานออยล์และแก๊ส งานออนชอร์และ ออฟชอร์ – สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี – มีทักษะในด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และมี ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี – มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน และมีความเป็นผู้นำ – มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวเก่ง – รักความก้าวหน้าในอาชีพ

หากท่านต้องการความท้าทาย มีความมุ่งมัน มองหาความเจริญก้าวหน้าในอนาคต สนใจส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัวมาที่เรา Email: hrm@esp-resources.com หรือโทรติดต่อมาที่ 088-7884956 ,074-323375

(ผมรับฝากมาประชาสัมพันธ์ให้เท่านั้น กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อีเมล์และเบอร์โทรฯที่ให้ไว้ข้างบนนะครับ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *