Electrical – holistic engineer program

ปตท.สผ – electrical – holistic engineer program – Jan 2014

สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วครับ เละเทะครับ TT ส่วนใหญ่จะถามโปรเจค แล้วโปรเจคเราเกี่ยวข้องกับวิชาไหนเขาก็จะถามวิชานั้น ผมก็โดนถามวงจรสมมูลหม้อแปลง มอเตอร์เหนี่ยวนำ แล้วมอเตอร์เหนี่ยวนำมีกระแสสตาร์ทสูง เจนเนเรเตอร์เพิ่มแรงดันยังไง แล้วก็ถามฝึกงาน ผมฝึกกับการไฟฟ้าเลยโดนถามเรื่องการเทสหม้อแปลง เทสยังไง แลวผมก็โดนถามเกี่ยวกับระบบแอร์ ปั้มน้ำ ว่าทำงานยังไง ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *