มันก็แค่ก้าวออกมาทีล่ะก้าว …

มันก็แค่ก้าวออกมาทีล่ะก้าว … เก็บมาฝากครับ …

เก็บมาจาก ขวัญเรือน เล่มที่ 940 เดือน มกราคม 2554 ครับ

… ถึงเวลาของคุณแล้วหรือยังครับ
… หาตะเกียงสักดวง แล้วเดินออกไปเลยครับ
… มันก็แค่ทีล่ะก้าว
… จริงไหมครับ

ด้วยรักและศรัทธาในพลังของทุกๆคน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *