Drilling School #9

Drilling School

ประกาศสถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม“Drilling School”รุ่นที่ 9
 

            ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม “Drilling School” รุ่นที่ 9 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านงานขุดเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม เพื่อการประกอบอาชีพในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา ปวส. จากสาขาวิชาที่ระบุไว้ในคุณสมบัติผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 20 คน โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559 นั้น

ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มอบหมายให้สถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม (TPTI)   ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกับกลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทาน และบริษัทผู้ให้บริการปิโตรเลียมในประเทศไทย เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล ให้กับบุคลากรในประเทศ ทางสถาบันฯ มีความประสงค์จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับ ผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม (Drilling School) รุ่นที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2559 ระยะเวลาฝึกอบรม ทั้งสิ้น 6 เดือน โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-24 มิถุนายน 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา

วิศวกรรมปิโตรเลียม                                วิศวกรรมปิโตรเคมี

วิศวกรรมเหมืองแร่                                  เทคโนโลยีธรณี

วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์          วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมไฟฟ้า                                      วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์                         วิศวกรรมเครื่องมือ

วิศวกรรมระบบควบคุม                              วิศวกรรมการวัดคุม

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต               วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

วิศวกรรมเคมี                                         วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมทรัพยากรธรณี                           วิศวกรรมธรณี

วิศวกรรมอุตสาหการ                                ธรณีวิทยา/ธรณีศาสตร์ /วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ  เท่านั้น

 

2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาช่างเทคนิคต่างๆ
3. ผู้สมัครต้อง อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2534 )
4. เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50
5. ไม่ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ วันที่ปิดรับใบสมัครของโครงการ
6. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครมีดังนี้

1. ใบสมัครโครงการ Drilling School 9 ดาวน์โหลดที่นี่ Download
2. สมัครโดยส่งมาทางอีเมล drillingschool9@tpti.org  (ไฟล์เอกสารต้องเป็นนามสกุล PDF)ประกอบด้วย
2.1 ใบสมัครโครงการ Drilling School 9 ดาวน์โหลดที่ Download
2.2  สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา Transcript 1
2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2.4  ผลสอบภาษาอังกฤษ อาทิเช่น TOEIC  TOFEL  IELTS  CU-TEP  TU-GET (ถ้ามี)
3. ให้ใช้ชิ่อ subject ของอีเมล เป็นชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ของผู้สมัคร
4. สมัครทางอีเมลเท่านั้น สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน 2559

*หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม
ส่งอีเมลมาที่ drillingschool9@tpti.org โทร 09-6389-8807

 

 หมายเหตุ

–  การคัดเลือกโดยคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่อาจฟ้องร้องหรือเอาผิดการตัดสินได้
–  ทางสถาบันฯ จะนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเท่านั้น
–   ทางสถาบันฯ จะรับพิจารณาสำหรับผู้ที่ส่งเอกสารประกอบการรับสมัครครบถ้วนเท่านั้น

 

กำหนดการ

วันที่

สถานที่

สมัครทางอีเมลเท่านั้น

15-24 มิถุนายน 2559

อีเมล drillingschool9@tpti.org
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

30 มิถุนายน 2559

ทาง www.tpti.org
สอบสัมภาษณ์

4-5 กรกฎาคม 2559

สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม อาคารบี ชั้น 11 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่    คอมเพล็กซ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ

7 กรกฎาคม 2559

ทาง www.tpti.org
การรายงานตัว

11 กรกฎาคม 2559

สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม อาคารบี ชั้น 11 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่    คอมเพล็กซ์

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม

http://www.tpti.org/?page_id=1337

 

23 thoughts on “Drilling School #9

 • July 6, 2016 at 09:24
  Permalink

  มาส่งการบ้านครับ เมื่อวาน เวลาสัมภาษ 16.00 เลื่อนไปเกือบ 19.00 กว่าจะได้สัมภาษครับ เข้าไปเจอกรรมการ 3 ท่าน ญ.2 ช.1 กรรมการที่นั่งตรงกลาง ทรงผมบวกการแต่งกายดูมีอำนาจมากครับ 555

  เริ่มมาถึง *ไม่มีการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่เตรียมไว้ครับ
  *รู้จักโครงการนี้ได้ยังไง
  *ทำงานอะไรมา ที่ไหน เงินเดือนเท่าไหร่
  *ทำไมถึงอยากย้ายงาน ไม่เสียดายหรอ
  *น้ำหนักคุณหนักเท่าไหร่ ผมเป็นคนผอมสูง172ครับ กรรมการผู้ชาย บอกคุณไปเพิ่ม นน.สักสามสี่เดือน แล้วไปหาสมัครเอาใหม่นะ 555555 (พังสิครับ)
  ส่วนใหญ่จะดูรีบๆถามและเริ่มบ่นเหลืออีกคนเนี่ย เหนื่อยแล้ว ซึ่งตอนนั้นเหลือประมาน 7-8 คนครับ

  ส่วนคำถามที่ถามกลับคือ ปีนี้รับกี่คนครับ กรรมการ ตอบ 20 คน
  ผมก้ถามต่อครั้งก่อนรับ 24 นี่ครับ
  กรรมการ ตอบ ปีนี้ งบประมาณน้อยครับ เลยเหลือที่แค่ 20 คนครับ

  โดยรวมความรู้สึก เหมือนมาคุยกันชิวๆครับ แต่ตื่นเต้นมาก ที่เตรียมมาบางอย่างก็หลุดกระจุยครับ 5555

  อนาคตวันที่ 7 กค. สั่นครอนแน่นอนครับ ลุ้นต่อไป

  ขอบคุณบล๊อคพี่นกอีกครั้งครับ

  Reply
  • July 6, 2016 at 11:46
   Permalink

   พรุ่งนี้ประกาศผลแล้ว เอาใจช่วยนะครับ

   Reply
   • July 6, 2016 at 14:17
    Permalink

    ขอบคุณมากๆคร้าบบ

    Reply
  • July 7, 2016 at 16:02
   Permalink

   ขอบคุณมากๆครับ เอาไปรวมกับ ประสบการณ์ DS#9 เลยทันทีครับ

   Reply
 • July 5, 2016 at 13:39
  Permalink

  ส่งการบ้าน ครับ สดๆร้อนๆ จากห้องสีมภาษ
  เริ่มเลยครับ
  ผมเลขท้ายๆ โดนเรียกเข้าไป4คนเลย
  กรรมการก็เชคชื่อ ทีละคน(ไม่ให้แนะนำตัวเลยครับ)
  แล้วถามๆ แต่ละคน ทำงาน ที่ไหน ฝึกงานที่ไหน
  ส่งสมัครงานที่ไหนบ้าง แล้วก็เปิดโอกาศให้ถามครับ เหมือนคุยกันทั่วไป กรรมการเป็นกันเองมากครับ

  Reply
  • July 5, 2016 at 13:56
   Permalink

   ที่เตรียมมา พังสิครับผม 555

   Reply
  • July 5, 2016 at 14:33
   Permalink

   ขอบคุณครับที่มาแบ่งปันกัน สดๆเลยเนี้ย ….

   Reply
  • July 5, 2016 at 17:00
   Permalink

   ไปรอบเดียวกันหรือครับ ใส่ๆ เลย

   Reply
  • July 5, 2016 at 17:01
   Permalink

   เหมือนกันเลยครับ สงสัยไปด้วยกัน

   Reply
 • July 4, 2016 at 17:25
  Permalink

  อยากรู้ครับว่า เวลาสัมภาษณ์รายชื่อของแต่ละคนเลยไหมครับ
  หรือว่าช้ากว่าปกติ คือว่าดีเลย์ ออกไปอีกนะครับ
  ขอบคุณครับ

  Reply
  • July 4, 2016 at 19:46
   Permalink

   วันนี้ดีเลย์ค่ะ มีสัมถาษณ์ตอน 10.00น.
   แต่ที่จำได้ มีพี่มาเรียก ให้นั่งรอก่อนสัมภาษณ์เวลาประมาณ10.45น.
   นอกนั้นก็แล้วแต่ว่าลำดับก่อนหน้าเราจะสัมภาษณ์เสร็จเร็วหรือช้าค่ะ (สัมภาษณ์ทีละคนแต่นัดเวลาเดียวกันหมดค่ะ)

   Reply
   • July 4, 2016 at 20:13
    Permalink

    ขอบคุณนะครับ แสดงว่าคนที่อยู่ช่วงเย็นเลย 1500 น ไปแล้ว
    คงจะยืดออกไปอีกเป็นแน่ ใช่ไหมครับ

    Reply
    • July 4, 2016 at 20:35
     Permalink

     ค่ะ แต่ยืดมากยืดน้อยก็แล้วแต่กรรมการว่าจะสัมภาษณ์แต่ละคนนานแค่ไหนค่ะ

     Reply
     • July 4, 2016 at 20:54
      Permalink

      ขอบคุณมากเลยนะครับคุณ fore

      โชคดีในการสอบเช่นกันนะครับ

  • July 6, 2016 at 21:17
   Permalink

   ตามรายชื่อเลยครับ

   Reply
 • July 4, 2016 at 16:54
  Permalink

  สอบสัมภาษพรุ่งนี้เช่นกันครับ รอบ 16:00 รู้สึกตื่นๆมากครับ ความรู้สึกเนื้อเต้นเหมือนได้เจอผู้ชายหล่อหน้าใสสไตล์เกาหลีเลยครับ ฮ่าๆๆๆๆ

  ขอบคุณ คุณ Fore ครับ

  ขอบคุณ พี่นก ที่ช่วยแบ่งปันความรู้ครับ

  Reply
  • July 4, 2016 at 17:07
   Permalink

   แล้วอย่าลืมมาส่งการบ้านนะครับ

   Reply
 • July 4, 2016 at 15:33
  Permalink

  อ่านแล้ว … อย่าลืมโน้ตเม้นต์สั้นๆขอบคุณน้อง fore เป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะคร๊ายบบบบบ (ป่านนี้ยิ้มไม่หุบแล้วเนี้ย)

  Reply
 • July 4, 2016 at 15:05
  Permalink

  สวัสดีค่ะ หนูเพิ่งเคยส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะ
  เริ่มเลยละกันนะคะ
  สัมภาษณ์วันนี้รอบ 10.00น.ค่ะ เข้าสัมภาษณ์ทีละคนค่ะ
  มีกรรมการ 3 ท่าน กรรมการกลุ่มเดิมมี ผู้หญิง 2 คน ผู้ชาย 1คนค่ะ
  ส่วนมากกรรมการผู้หญิงที่มีประสบการณ์มาก (อายุ) เป็นคนถามค่ะ
  เข้าไปก็ทักทายกันตามปกติค่ะ แล้วกรรมการก็ให้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆค่ะ
  รู้จักโครงการนี้ได้ยังไง ทำงานที่ไหน หนูบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ทำค่ะ ลาออกมาแล้วค่ะ
  เคยทำงานที่ไหนมา ทำเกี่ยวกับอะไร ออกงานมากี่เดือนแล้ว
  สมัครที่ไหนไว้หรือเปล่า ทำไมรุ่นที่แล้วไม่มาสมัคร เรียนมัธยมที่ไหน โรงเรียนชายหญิงหรือเปล่า
  มีแนะนำบริษัทให้ไปสมัครงานค่ะ แต่หนูบอกไปว่ามีรับค่ะแต่ไม่ตรงสายที่เรียนมาค่ะ ที่เรียนมาบริษัทนี้รับแต่ผู้ชายค่ะ
  ขอโทษด้วยนะคะที่เรียบเรียงได้ไม่สวยค่ะ

  Reply
  • July 4, 2016 at 15:07
   Permalink

   เอาอมยิ้มรางวัลไป 1 แท่งเล้ยยยยย …. มาคนแรก … ขอบคุณคร๊าบบบบบบบ

   Reply
  • July 4, 2016 at 15:28
   Permalink

   โอ้ ขอบคุณมากๆครับคุณ fore ที่เอาข้อมูลมาแบ่งปัน สำหรับคนสอบ พรุ้งนี้
   #ขอให้โชคดีคราฟ

   Reply
 • July 4, 2016 at 13:22
  Permalink

  สอบสัมภาษณ์วันที่5 พรุ้งนี้ครับ พี่นก แล้วจะกลับมาส่งการบ้านนะครับผม

  Reply
  • July 4, 2016 at 14:01
   Permalink

   ขอบคุณครับ ปูเสื่อรอเล้ยยยย

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *