Senior Asset HSE Coordinator

บริษัท Pan Orient Energy สัมภาษณ์งานในตำแหน่ง Senior Asset HSE Coordinator การสัมภาษณ์ก็มีทั้งภาษาอังกฤษ(ช่วงแรก)และภาษาไทย(ช่วงหลัง)คำถามก็มีประมาณว่า 1. เล่าประสบการณ์การทำงานทั้งสองที่ว่าเป็นยังไงทั้งที่ xxx และ xxx เราผ่านอะไรมาบ้าง 2. ระบบการจัดการของทั้งสองที่เป็นยังไง แตกต่างกันตรงไหนบ้าง แล้วเราชอบแบบไหน

Read more