Process Engineer / Based support Engineer

สัมภาษณ์ Process Engineer / Based support Engineer (EXPRO OVERSEAS INC) 7/7/2012 1. แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ(เตรียมไปแบบเนี๊ยบๆ เลยครับ) 2. ฝึกงานที่ไหน (พอดีผมฝึกงานในส่วนปิโตรเคมีไป เข้าทางกรรมการสุดๆเพราะ พี่เค้าเคยอยู่โรงงานที่ผมไปฝึกงานมาด้วย T_T)

Read more