Petroleum and Gas Engineering – University of Portsmouth (UK)

แหม … น้องคนนี้ออกตัวว่าไม่เคยเขียนเล่าอะไร แต่ดูทรงแล้ว เป็นเหมือนกันนะครับ แบ่งเป็นตอน เรียงเรื่องราวเป็นระเบียบ ไม่ย้อนไปย้อนมา แปลว่ามีระบบระเบียบความคิดที่ดีระดับหนึ่งเลย ถ้าฝึกหัดหน่อยนี่ ผมว่าน่าจะเขียนได้ดี และ เล่าได้สนุกทีเดียว ไปตามดูกันว่าชีวิตการเรียน การอยู่ การกิน ทางใต้ (Portsmouth) ต่างกับชีวิตทางเหนือ (Aberdeen)

Read more

Master degree in Oil & Gas engineering @ University of Aberdeen ตอนที่ 2

มารู้ฟังประสบการณ์ดีๆสนุกๆ(แถมความรู้ด้วย) ตอนที่ 2 กันครับ กับชีวิตการไปเรียนที่อเบอร์ดีน ที่ๆถูกขนานนามว่า เมืองหลวงของวงการฯขุดน้ำมันของโลก ข้างล่างนี้เป็นลิงค์ไปตอนที่ 1 นะครับ Master degree in Oil & Gas engineering @ University of

Read more

Master degree in Oil & Gas engineering @ University of Aberdeen ตอนที่ 1

ตามนี้เลยครับ น้องคนนี้ใจดีเขียนมาเล่าให้ฟัง (ลิงค์ –>) … Oil and Gas Engineering, MSc ………………………………………….. เรียนที่นี่ระยะเวลา 1 ปี แบ่งเป็นสามเทอมครับ สองเทอมแรกจะนั่งเรียนในห้องแล้วสอบปลายภาค เทอมที่สามจะเป็นทำไฟนอลโปรเจค เทอมแรกของผมจะมีวิชา reservoir engineering, petroleum

Read more

เรียนต่อต่างประเทศสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์ครับ Geology (ธรณี) Geophysics (ธรณีฟิสิกส์) Drilling and Well Engineering (วิศวกรรมหลุมเจาะ) Reservoir Engineering (วิศวกรรมแหล่งผลิต)  

Read more

เรียนต่อต่างประเทศ – วิศวกรรมแหล่งผลิต

Reservoir Engineering   USA University of Texas at Austin Stanford University Texas A&M University University of Tulsa Colorado School of

Read more

เรียนต่อต่างประเทศ – วิศวกรรมหลุมเจาะ

Drilling and Well Engineering USA University of Texas at Austin Stanford University Texas A&M University University of Tulsa Colorado School

Read more

เรียนต่อต่างประเทศ – ธรณีฟิสิกส์

Geophysics USA Colorado School of Mines Rice University Stanford University Texas A&M University University of Colorado Boulder University of Houston

Read more

เรียนต่อต่างประเทศ – ธรณีวิทยา

Geology USA California Institute of Technology Colorado School of Mines Louisiana State University Pennsylvania State University Stanford University Texas A&M

Read more

Top 15 Petroleum Eng School USA

1. University of Texas at Austin 2. Texas A&M University 3. Colorado School of Mines 4. Pennsylvania State University 5.

Read more