เรียนต่อต่างประเทศสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์ครับ Geology (ธรณี) Geophysics (ธรณีฟิสิกส์) Drilling and Well Engineering (วิศวกรรมหลุมเจาะ) Reservoir Engineering (วิศวกรรมแหล่งผลิต)  

Read more

เรียนต่อต่างประเทศ – วิศวกรรมแหล่งผลิต

Reservoir Engineering   USA University of Texas at Austin Stanford University Texas A&M University University of Tulsa Colorado School of

Read more

เรียนต่อต่างประเทศ – วิศวกรรมหลุมเจาะ

Drilling and Well Engineering USA University of Texas at Austin Stanford University Texas A&M University University of Tulsa Colorado School

Read more

เรียนต่อต่างประเทศ – ธรณีฟิสิกส์

Geophysics USA Colorado School of Mines Rice University Stanford University Texas A&M University University of Colorado Boulder University of Houston

Read more

เรียนต่อต่างประเทศ – ธรณีวิทยา

Geology USA California Institute of Technology Colorado School of Mines Louisiana State University Pennsylvania State University Stanford University Texas A&M

Read more

Top 15 Petroleum Eng School USA

1. University of Texas at Austin 2. Texas A&M University 3. Colorado School of Mines 4. Pennsylvania State University 5.

Read more