Well logging and formation evaluation

Well logging and formation evaluation เล่มนี้เน้นไปทางด้าน formation evaluation คือ การประเมินชั้นหินเกี่ยวกับศักยภาพการมีปิโตรเลียม โดยใช้ข้อมูลจากการหยั่งธรณี บอกเลยว่ายาก แต่ถ้าคืนไหนนอนไม่หลับ ก็นะ หยิบมาอ่าน อาจจะช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้น … 555 🙂

Read more