เพียงครั้งเดียวก็เกินพอแล้วสำหรับเธอ … Piper Alpha

เธอเป็นเจ้าของสถิติตลอดกาล … เพราะเธอคือ … หายนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมต้นน้ำนอกชายฝั่ง … On board 226 คน ตาย 167 รอด 59 … มูลค่า(ทางการประกันภัย) หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านปอนด์ (มูลค่าปี 1988) …

Read more