ตกลงประเทศไทยเหลือน้ำมันดิบใช้ได้อีกกี่ปีกันแน่

7. เมื่อ 20 ปีที่แล้วก็บอกว่ามีน้ำมันดิบเหลือใช้ได้อีก 40 ปี ปัจจุบันก็บอกว่ายังเหลืออีกมากกว่า 50 ปี ผลิตมาแล้ว 20 ปี ทำไมกลับเหลือมากกว่าเดิมอีก แล้วตกลงเหลือน้ำมันดิบเหลือใช้ได้อีกกี่ปีกันแน่ จำนวนปีที่น้ำมันเหลือใช้ได้อีก (R/P ratio) ได้มาจากการนำปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้วหารด้วยอัตราการผลิตน้ำมันดิบต่อปี ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้วเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้น ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ

Read more

ประเทศไทยผลิตปิโตรเลียมได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกจริงหรือไม่

6. ประเทศไทยผลิตปิโตรเลียมได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกจริงหรือไม่ ปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยผลิตก๊าซธรรมชาติวันละประมาณ 2.8 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือร้อยละ 0.9 ของอัตราการผลิตทั่วโลก สำหรับอัตราการผลิตน้ำมันดิบผลิตวันละประมาณ 2 แสนบาร์เรล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.3 ของอัตราการผลิตทั่วโลก แต่การวิเคราะห์อัตราการผลิตเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เข้าใจผิดได้ การวิเคราะห์การใช้ปิโตรเลียมควรคิดเป็นภาพรวมพลังงานทั้งหมด ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

Read more

ประเทศไทยมีปิโตรเลียมมหาศาลจริงหรือไม่

5. ประเทศไทยมีปิโตรเลียมมหาศาลจริงหรือไม่ (บทความนี้เขียนในปี พ.ศ.2555 ตัวเลขอาจจะไม่เป็นปัจจุบัน แต่ภาพใหญ่ๆ ไม่ต่างไปจากนี้ครับ … พี่นก) ปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วประมาณ 10 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต หรือร้อยละ 0.1 ของปริมาณสำรองทั่วโลก สำหรับปริมาณสำรองน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวมีประมาณ 400 ล้านบาร์เรล

Read more

ทำไมรัฐจึงไม่ทำการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเอง

4. เหตุใดรัฐจึงไม่ทำการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเอง แต่ให้สัมปทานแก่บริษัทต่างชาติมาดำเนินการสำรวจปิโตรเลียม ความพยายามในการสำรวจหาปิโตรเลียมบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของกรมโลหกิจ เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2491 ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีความเสี่ยงสูง และใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาล ในการเจาะสำรวจแต่ละหลุมจะต้องใช้เงินประมาณ 2 – 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (60 – 300 ล้านบาท) โอกาสที่จะพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่มีค่อนข้างน้อย

Read more

ประเทศไทยมีแหล่งปิโตรเลียมบนบกและในทะเลที่ไหนบ้าง

3. ประเทศไทยมีแหล่งปิโตรเลียมบนบกและในทะเลที่ไหนบ้าง 3.1 แหล่งปิโตรเลียมบนบก ในปัจจุบัน แหล่งปิโตรเลียมบนบกของประเทศบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง กระจายตัวอยู่ในแอ่งสะสมตะกอนยุคเทอร์เทียรี ชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมส่วนใหญ่เป็นชนิดหินทราย และยังพบในหินอัคนีแทรกซอนระดับตื้น ชั้นน้ำมันดิบพบอยู่ที่ความลึกตั้งแต่ 500 – 3,500 เมตรโดยทั่วไป มีค่าความดันในแหล่งไม่สูงนัก เมื่อผลิตไประยะหนึ่ง น้ำมันดิบจะไม่สามารถไหลขึ้นเองถึงปากหลุม ต้องใช้เครื่องปั๊มช่วยดูดหรือสูบน้ำมันดิบขึ้นมา สำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินปูนแหล่งน้ำมันดิบบนบกส่วนใหญ่ มีขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับการเกิดรอยเลื่อนในชั้นหิน

Read more

การสำรวจ และ ผลิตปิโตรเลียมทำให้แผ่นดินทรุดหรือไม่

2. การสำรวจ และ ผลิตปิโตรเลียมทำให้แผ่นดินทรุดหรือไม่ การผลิตปิโตรเลียม จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน เนื่องจากปิโตรเลียมอยู่ในรูพรุนระหว่างเม็ดทราย หรือรอยแตกขนาดเล็กในชั้นหินแข็ง ที่ระดับความลึกมากกว่า 1,000 – 3,000 เมตร มิใช่เป็นโพรงหรือแอ่งใต้ดินดังที่หลายคนเข้าใจ ชั้นหินแข็งมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากเพราะต้องรับน้ำหนักกดทับกว่า 2,600 – 7,800 ตันต่อตารางเมตร ในการผลิตน้ำมันดิบ

Read more

ปิโตรเลียมคืออะไร การกำเนิด ประเภท ประวัติในเมืองไทย

1. ปิโตรเลียมคืออะไร กำเนิดมาอย่างไร มีกี่ประเภท ประวัติและความเป็นมาอย่างไรในเมืองไทย 1.1 ปิโตรเลียมคืออะไร ปิโตรเลียมเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่สะสม ทับถมปนอยู่กับตะกอนดินทั้งบนบกและในทะเล เมื่อหลายสิบล้านปีก่อนภายใต้สภาวะที่มีก๊าซ ออกซิเจนน้อย ซากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะถูกแบคทีเรียและเชื้อรา เปลี่ยนสภาพเป็นอินทรียวัตถุ เมื่อเวลาผ่านไปบริเวณดังกล่าวจะค่อยๆ ทรุดตัวหรือจมลงภายใต้ผิวโลกลึกมากขึ้น และจากแรงกดที่ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากน้ำหนักของชั้นตะกอนที่ทับถมอยู่ด้านบน ตลอดจนอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลทำ ให้อินทรียวัตถุ

Read more