ให้เช่าที่ดินถมแล้ว (ของผมเองครับ)

ของผมเองครับ รับตกทอดมา ผมเหลือเวลาทำงานอีก 12 ปี ก็อะนะ อยากได้ค่าเช่า เล็กๆน้อยๆ เอาไว้เป็นค่ากินค่าอยู่ค่ายา ยามเกษียณ ค่าเช่า เงื่อนไข กันเอง คุยกันได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *