เรือเล็ก ไม่ควรออกจากฝั่ง เคยสงสัยไหมเรือต้องเล็กแค่ไหน


เรือเล็ก เล็กแค่ไหนดีครับ?

เรือเล็ก ไม่ควรออกจากฝั่ง เราได้ยินมาเยอะเนอะ สงสัยมานานแล้ว คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล รู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเนอะ

===============================

ที่มา http://www.wamwatt.tmd.go.th/wavegraph/index_thai-E.html

บางครั้งเมื่อได้รับคำพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องคลื่นลม ชาวเรือบางคนอาจจะนึกสงสัยว่า ความสูงของคลื่นขนาดเท่าไรจึงจะจัดว่าเป็นอันตรายต่อการออกเรือของตน ถ้ามีคำพยากรณ์บอกว่าเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่ง แล้วเรือขนาดสักเท่าไรจึงจะจัดว่าเป็น เรือเล็ก ? บทความนี้น่าจะเป็นแนวทาง ที่ช่วยตอบคำถามข้างต้นได้ในระดับหนึ่ง ว่าคลื่นที่มีความสูงเท่าไรจึงจะจัดว่าเป็นอันตรายกับเรือจนทำให้เกิดเรือล่ม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้มีการทำการศึกษา โดยทีมนักวิจัยของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางเรือ (Ship Science) แห่งมหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน และมีงานวิจัยที่คล้ายคลึงกันจากกลุ่มที่ชื่อว่า “เอสเนม” SNAME (Society of Naval Architects and Marine Engineers) สรุปออกมาได้ว่าการที่คลื่นลมจะมีผลทำให้เรือล้ม มีสาเหตุหลักๆอยู่ 3 ประการ คือ

1. อัตราส่วนของความสูงคลื่นและความยาวของลำเรือต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.3 คลื่นจึงจะมีพลังงานมากเพียงพอที่จะเป็นสาเหตุให้เรือล่ม ดังตัวอย่างข้างล่าง

– คลื่น สูง 1 เมตร เรือที่สามารถออกทะเลได้ควรจะเป็นเรือที่ยาวมากกว่า 3 เมตร

– คลื่นสูง 2 เมตร เรือที่สามารถออกทะเลได้ควรจะเป็นเรือที่ยาวมากกว่า 6 เมตร

– คลื่น สูง 3 เมตร เรือที่สามารถออกทะเลได้ควรจะเป็นเรือที่ยาวมากกว่า 9 เมตร

– คลื่นสูง 4 เมตร เรือที่สามารถออกทะเลได้ควรจะเป็นเรือที่ยาวมากกว่า 12 เมตร

2. เรือไม่สามารถตั้งลำให้ตรงหรืออยู่ในแนวตั้งฉากกับทิศทางของคลื่นที่วิ่งเข้ามาหา การที่เรือเคลื่อนที่ในทะเลลักษณะตั้งฉากกับลูกคลื่นจะมีโอกาสพลิกคว่ำได้น้อย แต่ถ้าเรือเอนไปมาหรือเคลื่อนออกจากแนวตั้งฉากกับคลื่นก็จะมีโอกาสพลิกคว่ำมากกว่า และเรือที่มีลักษณะแบนจะมีโอกาสล่มหรือพลิกคว่ำน้อยกว่าเรือที่มีลักษณะสูงกว่า

3. การที่เรือปะทะเข้ากับคลื่นที่แตกตัวซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเรือ เรือก็โอกาสมากที่จะล่มหรือพลิกคว่ำ แต่ถ้าคลื่นที่แตกตัวมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของเรือ เรือจะสามารถฝ่าไปได้อย่างปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *